Архів рубрики ‘Лекції’

Лекції з дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка»

для студентів ІІ курсу

 

1

Архітектура персонального комп’ютера

Склад апаратної частини ПК: процесор та його складові; внутрішня пам’ять комп’ютерів; зовнішня пам’ять комп’ютерів; пристрої введення-виведення інформації. Поняття про програмне забезпечення комп’ютерів: системне, прикладне, програмні засоби професійного рівня.

Скачать

2

Комп’ютерні мережі та Internet

Поняття комп’ютерних мереж, класифікація. Локальні мережі: апаратні засоби, організація обміну інформацією, робота в локальній мережі. Internet. Загальні принципи організації. Сервери. Маршрутизатори. Протоколи. Адресація в  Internet. Служби  Internet.

Скачать

3

Сервісне програмне забезпечення

Виконання програм перевірки диска. Поняття втрачених кластерів. Програма дефрагментації диска. Програма архівації. Необхідність архівації документів. Програма архівації WINRAR.

Скачать

4

Текстовий редактор MSWord

Призначення текстових редакторів. Текстовий редактор Місrosoft Word. Виклик редактора для роботи. Елементи вікна Word. Рядок головного меню, панелі інструментів, лінійки, статусний рядок. Використання шрифтів різного типу, стилю та розміру. Збереження, пошук та завантаження тексту.

Скачать

5

Табличний процесор MS Excel

Поняття електронної таблиці (ЕТ). Основні елементи ЕТ. Табличний процесор Місrosoft Ехсеl: інтерфейс користувача (рядок основного меню, довідкова система, формат робочого аркуша та робочої книги).Робота з аркушами книг. Введення  і редагування даних в електронній таблиці. Використання  формул.

Скачать

6

Табличний процесор MS Excel

Поняття, призначення та класифікація функцій. Математичні, логічні, статичні  функції. Редагування функцій.

Скачать

7

Система управління базами даних MS Access

Поняття бази даних. Призначення та класифікація систем управління базами даних (СУБД). Проектування бази даних. Визначення файла даних: запис, структура запису, поле запису та його реквізити (ім’я, тип, розмірність). Типи даних.

Скачать

8

Система управління базами даних MS Access

СУБД АССЕSS: Створення та корегування таблиць. Формування ключових полів та індексів. Створення запитів та фільтрів.

Скачать